Rart at vide – lejebetingelser

Regler og lejebetingelser

OK-Serviceudlejnings betingelser

Lejebetingelser

1. Generelle Betingelser

Varerne leveres i efterset og rengjort stand, og skal returneres i samme stand. Evt. snavsede varer rengøres for lejers regning. Service skal dog blot afleveres ren-skrabet jf. punkt 1.1

Lejer er ansvarlig for alle varer, fra det er udleveret af OK-Serviceudlejning til det er OK-Serviceudlejning i hænde igen. Alle varer skal opbevares forsvarligt og beskyttet mod snavs, fugt m.m.

Reklamationer skal rettes til OK-Serviceudlejning FØR ibrugtagelse. Reklamationer, som ikke kræver udbedring, modtages kun på mail med billeddokumentation, for at vi kan behandle en eventuel kreditering, og fritage dig for erstatningsansvar. Hvis du har behov for vores assistance i forbindelse med en reklamation (f.eks. at du har behov for at få efterleveret nye varer mv.) kan vi altid kontaktes på telefon 49 26 63 20 (kl. 9-15) eller på vagttelefonen 49 26 63 20.

Videreudlån/-udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept. Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl.

1.1 Service

Service leveres altid rent, og skal efter brug blot skrabes af, og derefter stilles i kasserne som ved levering. Glas skal tømmes og stilles i de dertilhørende kasser.

1.2

Alle fustager med brudt forsegling (uanset indhold) skal afregnes til fuld pris.

Returnering af ubrugte fustager tages retur, imod et gebyr på 150,00 kr

2.0 Lejeperiode

Lejen dækker én brugsgang/brugsdag. Det svarer til at du råder over varerne fra hverdagen før, til hverdagen efter, brugsdatoen. Er der behov for længere lejeperiode giver vi gerne et tilbud.

3.0 Betalingsbetingelser – Privat

Det fulde beløb skal være OK-Serviceudlejning i hænde senest 8 dage FØR brugsdagen.

Ved alle ”Hent-selv” ordrer betales ved udlevering af vare.

Betaling kan ske via Indbetalingskort eller kontant, der bliver tilsendt 8 dage for brug.

Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 300,00.

Betalingsoplysninger fremgår af ordrebekræftelsen. OK-Serviceudlejning fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør.

3.1 Betalingsbetingelser – Erhverv

OK-Serviceudlejning fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør, medmindre andet er oplyst på ordrebekræftelsen.

Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud – i dette tilfælde vil fakturaen stadig fremsendes pr. mail efterfølgende.

Betaling kan ske via Indbetalingskort.

Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 300,00.

Eventuelt opnåede rabatter bortfalder omgående, såfremt de givne betalingsbetingelser ikke overholdes. Ved fremsendelse af rykker pålægges et gebyr på kr. 100,00.

4.0 Ændringer/rettelser

Du kan lave ændringer i din ordre frem til 14 hverdage før brugsdag.

4.1 Afbestilling

Ved annullering mellem 14 og 30 dage før brugsdato betales 50% leje. Ved annullering senere end 14 dage før brugsdato betales fuld leje.

Såfremt myndighederne forbyder private sammenkomster, kan arrangementet aflyses / flyttes omkostnings frit.

5.0 Erstatning

Lejer vil blive gjort erstatningspligtig ved manglende eller beskadigede varer. Lejer vil efter afhentning/returnering modtage erstatningskravet pr. mail.

Betalingsbetingelserne for erstatningskravet vil fremgå af mailen. Lejer kan i nogle tilfælde blive pålagt at betale erstatningskravet ved afhentning/returnering af varerne.

OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af forkert brug af vores produkter, eller udefrakommende hændelser.

Ligeledes kan OK-Serviceudlejning ikke pålægges bod for fejllevering, forsinket levering og/eller afhentning.

6.0 Levering og afhentning

Standardlevering og afhentning forgår til kantsten.

OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for skader på inventar eller underlag, der opstår som følge af brug af hjælperedskaber ved levering, afhentning eller omrokering af varer.

Ønskes levering til etageejendomme eller til steder med dårlige adgangsforhold, tillægges et gebyr for den brugte tid.

Forgæves kørsel koster kr. en halv kørsel til den pågældende adresse ekstra.

Dette skal altid varsles OK-Serviceudlejning senest ved bestilling. Det vil til enhver tid være OK-Serviceudlejning der beslutter, om levering til det pågældende sted kan imødekommes.

6.1 Afhent selv

Der kan kun afhentes og returneres varer inden for vores åbningstid.

Afhentning og returnering foregår fra adressen Fabriksvej 6, 3000 Helsingør, i tidsrummet mandag til fredag 15-17 eller efter aftale.

Alle varer skal transporteres i lukket køretøj. Alle stole skal transporteres stående, undtaget herfra er klapstole.

Ved afhentning af bestilte ordrer bedes du fremvise billede-ID samt sygesikringsbevis.

7.0 Telte

Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på aftalt sted.

Vi skal altid besigtige opstillings pladsen for telte.

Omkostning for besigtigelse, opmåling m.m. kr. 1000,- skal afregnes direkte med pågældende medarbejder der foretager opmålingen. Denne omkostning fratrækkes endelig faktura ved bestilling hos OK-Serviceudlejning.

For at standardpriserne er gældende skal følgende være opfyldt:

  • Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant, og vi skal kunne køre inden for 25 m af opsætnings stedet.
  • Opsætnings stedet skal være fremkommeligt med hjælpemidler f.eks. palleløfter, sækkevogn o.a.
  • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden. Lejer skal oplyse om : kabel føring, jordvarme og kloak på opstillings stedet
  • Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser mv. skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. (Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at opsætte telt fæstnet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter)

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på vores telte.

Det er ikke tilladt at grille, foretage tilberedning af mad og lign. inde i vores telte uden foregående aftale med OK-Serviceudlejning. Berørte dele erstattes med nypris.

Ved specielle forhold SKAL OK-Serviceudlejning informeres, for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. OK-Serviceudlejning forbeholder sig retten til at fakturere dig for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold som beskrevet ovenfor.