Rart at vide – lejebetingelser

Regler og lejebetingelser

OK-Serviceudlejnings betingelser

OK Serviceudlejning

Fabriksvej 6, 3000 Helsingør

LEJEBETINGELSER

01-01-2024

Indhold

Betingelser

1.0 Generelle Betingelser

Lejer er ansvarlig for alle varer, fra de er udleveret eller læsset af, af OK-Serviceudlejning. Og til at varerne igen er afleveret eller afhentet af OK-Serviceudlejning. Alle varer skal opbevares forsvarligt og beskyttet mod snavs, fugt m.m.

Videreudlån/-udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept fra OK-Serviceudlejning.

Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl. Og OK-Serviceudlejning forbeholder sig retten til prisændringer uden varsel.

Alle vores priser inkl. 25% moms og inkl. opvask på alt service.

Ordre under kr. 500 har et ekspeditionsgebyr på kr. 100 inkl. moms

1.1 Service

 • Servicen leveres altid rent og skal efter brug blot skrabes af for eventuelle rester og derefter stilles i kasserne som ved levering. Glas skal tømmes og stilles i de dertilhørende kasser, med toppen opad.

1.2 Duge

 • Alle duge leveres i en stofpose og skal returneres i samme stofpose.
 • Stofduge og servietter må IKKE tilbageleveres i plastikpose.
 • Ved returnering af våde -eller jordslået duge kan OK-Serviceudlejning opkræve et erstatningsbeløb af dugen. Det gælder også hvis duge returneres med fx huller.
 • Alle udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej.
  1. Borde og stole

 • Alle borde skal returneres tørre og rengjort på oversiden. Bordene skal være pakket sammen som ved leveringen.
 • Lejede udstyr samt emballage må ikke udsættes for fugt eller regn. Hvis udstyr udsættes for skade, kan OK-Serviceudlejning opkræve et erstatningsbeløb. Derfor skal lejet udstyr altid opbevares inden døre.
 • Stole bedes gerne stables i den højde, som de bliver leveret i for at skåne vores medarbejder mest muligt. Alle stole skal retureneres tørre og rengjort på oversiden.
 • Der må ikke anvendes farveafsmittende duge eller lignende på borde og stole.

1.4 Sluch Ice

 • Sluch ice maskinen skal være tømt for sluch ice og skyllet igennem med rent vand.
 • OK-Serviceudlejning tager ikke koncentrat (saft), sugerør eller bære retur efter udlevering.

1.5 Popcorn

 • Popcornmaskinen skal være tømt fra popcorn når maskinen bliver afhentet.
 • OK-Serviceudlejning tager ikke popcornmix retur efter udlevering.

1.6 Grill

 • Grillen skal tømmes for kul og madrester ved returneringen.
 • OK-Serviceudlejning tager ikke kul retur.

1.7 Toiletvogn

 • OK-Serviceudlejning kan være behjælpelig med at opsætte toiletvognen til -og afmontering af toiletvognen.
 • Toiletvognen med kværn skal have kloak, vand og strøm (230V) tilslutning.
 • Kunden skal have fundet og gjort klar til kloak tilslutning. Hvis toiletvognen har kværn.
 • Toilet med tank skal kun have strømtilslutning (230V).
 • OK-Serviceudlejning sørger for toiletvognen med tank bliver tømt efter udlejning.

1.8 Lyskæde

 • Lyskæderne kommer i kasser og skal selv hænges op af kunden, hvis ikke andet er aftalt med OK-Serviceudlejning. Ved afhentning skal lyskæder være taget ned og ligge i de tilhørende kasser, hvis de ikke er det kan OK-Serviceudlejning opkræve et gebyr for nedtagning.

1.9 Fadølsanlæg

 • Fadølsanlæg kommer i en kasse med slanger, koblinger og drypbakke.
 • Alle fustager med brudt forsegling (uanset indhold) skal afregnes til fuld pris.
 • Returnering af ubrugte fustager tages retur ved et håndtering på kr. 150.
 • Ved beskadig fadølsanlæg, skal der betales for skadens omfang eller erstattes med nyt.
 • Ved beskadig af fustager opkræver OK-Serviceudlejning for dette.

ALLE fustager skal returneres til OK-Serviceudlejning ved afhentning.

Lejeperiode

2.0 Lejeperiode

 • Lejen dækker én brugsgang/brugsdag. Det svarer til at du råder over varerne fra hverdagen før(levering fredag brugsdag lørdag og reture mandag), til hverdagen efter brugsdatoen. Er der behov for længere lejeperiode giver vi gerne et tilbud.

Betalingsbetingelser

3.0 Betalingsbetingelser – Privat

 • Det fulde beløb skal være på OK-Serviceudlejning konto senest 8 dage FØR brugsdagen, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved ”Hent-selv” ordre betales der ved udlevering af vare med kontant eller dankort.
 • Betaling skal ske via FI-kortlinje som er på faktura, der bliver tilsendt 14 dage for brug.
 • Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 300,00 kr. pr. omfakturering.

Betalingsoplysninger fremgår på fakturaen med et FI-kortlinje. Som tilsendtes.

3.1 Betalingsbetingelser – Erhverv

 • OK-Serviceudlejning fremsender faktura på mail.
 • Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud – i dette tilfælde vil fakturaen stadig fremsendes pr. mail.
 • Betalings dato står på faktura.
 • Betaling kan ske via FI-kortlinje eller på EAN nr.
 • Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger samt navn på personer eller sag nr., hvis det skal mærkning fakturaen eller lignende.
 • Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 300,00 kr. pr omfakturering.
 • OK-Serviceudlejning kan ikke drives til ansvar for mangle tekst på slut faktura.
 • Betalingsoplysninger fremgår af fakturaen men et Fi-kortlinje.

3.2 Ved manglende betaling

 • Ved fremsendt faktura skal betalingsfristen overholdes.
 • Rykkergebyr er kr. 100 og 2% pr. løbene måned ved manglende betaling.

Ændringer og rettelser

4.0 Ændringer/rettelser

 • Du kan lave ændringer i din ordre frem til 14 hverdage før brugsdag.
 • Du kan lave mindre rettelser af din ordre (Max 10% ved nedjusteringer af ordrebekræftelse)

4.1 Afbestilling

 • Afbestilling mindre end tre uger før leveringsdato faktureres 25 % af beløbet.
 • Afbestilling mindre end to uger før leveringsdato faktureres 50 % af beløbet.
 • Afbestilling mindre end én uge før leveringsdato faktureres med 100 % af beløbet.
 • Såfremt myndighederne forbyder private sammenkomster, kan arrangementet aflyses / flyttes omkostnings frit.
  1. Reklamationer

 • Reklamationer skal rettes til OK-Serviceudlejning dog senest 12 timer efter modtagelse.
 • Hvis lejer ikke rapporterer til OK-Serviceudlejning om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme via mail på (ok@oksu.dk) eller 49 26 63 20 inden for åbningstiden kl. 09.00-17.00, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand.
 • Reklamationer, som ikke kræver udbedring, modtages kun på mail (ok@oksu.dk) med billede

dokumentation, for at vi kan behandle en eventuel kreditering og fritage dig for erstatningsansvar.

 • Hvis du har behov for vores assistance i forbindelse med en reklamation (f.eks. at du har behov for at få efterleveret nye varer mv.) kan vi altid kontaktes på telefon 49 26 63 20 (kl. 9-17) eller på vagttelefonen 49 26 63 20 kun ved igangværende ordre.
 • Fejl på selvafhentning ordre skal rettes ved afhentning ved OK-Serviceudlejning.

Erstatning

5.0 Erstatning

 • Lejer vil blive gjort erstatningspligtig ved manglende eller beskadigede varer.
 • Lejer vil efter afhentning/returnering modtage erstatningskravet pr. mail.
 • I særtilfælde kan erstatning medfølge at levering fra leverandøre, som skal betaltes.
 • Betalingsbetingelserne for erstatningskravet vil fremgå af mailen. Lejer kan i nogle tilfælde blive pålagt at betale erstatningskravet ved afhentning/returnering af varerne.
 • OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af forkert brug af vores produkter eller udefrakommende hændelser.
 • Ligeledes kan OK-Serviceudlejning ikke pålægges bod for fejllevering, forsinket levering og/eller afhentning.

Tilbudsperiode

6.0 Tilbudsperiode

 • Vi gør opmærksom på at tilbud er aktivt i 7 dage hvorefter det automatisk slettes.
 • Produkterne reserveres først til dig ved accept af tilbud på e-mail. Så længe forespørgslen ligger som tilbud er du ikke garanteret udstyret.

Levering og afhentning

 1. Levering og afhentning

 • Levering samt afhentning er kantstenslevering/afhentning. Det vil sige, at der leveres max. 10 meter fra bilen/lastbilen, og at der ingen forhindring er som fx trapper er ved levering/afhentning.
 • Vores transportpriser er baseret på kollektiv udbringning, hvor vi kun kan oplyse ca. leveringstidspunkter.
 • De fleste leveringer ankommer til lejer i et transportbur/bure (hvert bur fylder ca. 1 m2), disse bliver stående hos kunden indtil afhentning efter endt lejeperiode.
 • OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for skader på inventar eller underlag, der opstår som følge af brug af hjælperedskaber ved levering, afhentning eller omrokering af varer.
 • Ønskes levering til etageejendomme eller længere end de 10 meter, eller til steder med dårlige adgangsforhold. Dette skal altid varsles OK-Serviceudlejning senest ved bestilling. Det vil til enhver tid være OK-Serviceudlejning, der beslutter om levering til det pågældende sted kan imødekommes. Elles kan OK-Serviceudlejning tillægge et gebyr for dette.
 • Datoer for levering og afhentning i ordrebekræftelse er vejledende, og kan ændres af OK-Serviceudlejning til tidligere levering hhv. senere afhentning uden lejers samtykke.

7.1 Afhent selv

 • Afhentning og returnering foregår fra adressen Fabriksvej 6, 3000 Helsingør.
 • Der kan kun afhentes og returneres varer inden for vores åbningstid mandag-fredag (kl. 9-15) ellers efter aftale og på den pågældende dag, der er oplyst på ordrebekræftelsen, hvis ikke andet er aftalt.
 • Alle varer SKAL transporteres i et lukket og tæt køretøj eller trailer. Trailer med løs presenning er ikke et tæt køretøj.
 • Alle stole SKAL transporteres stående og fastspændt, undtaget herfra er klapstole.
 • Ved afhentning står lejer, selv for af -og pålæsning, af de lejet vare.
 • Ved afhentning af bestilte ordrer kan OK-Serviceudlejning bedes du fremvise billede-ID samt sygesikringsbevis.

Ved returnering skal ske i OK Serviceudlejnings åbningstid (kl. 9-15). Ellers betragtes varen, som ikke returnet.

Telte

8.0 Telte

 • Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på aftalt sted.
 • Vi skal altid besigtige opstillingspladsen for telte.
 • Omkostning for besigtigelse, opmåling m.m. kr. 1000,- skal afregnes direkte med pågældende medarbejder der foretager opmålingen. Denne omkostning fratrækkes endelig faktura ved bestilling hos OK-Serviceudlejning.
 • For at standardpriserne er gældende skal følgende være opfyldt:
 • Opstillingsstedet skal være ryddet også for dyre ekskrementer, rimeligt beplantning og vi skal kunne køre inden for 20 m af opsætnings stedet.
 • Alle telte skal have 50 cm rundt om hele teltet, sådan man kan gå rundt om det. Husk og tage højde for udhæng og lignede.
 • Opsætnings stedet skal være fremkommeligt med hjælpemidler f.eks. palleløfter, sækkevogn o.a.
 • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden. Lejer skal oplyse om: kabel føring, jordvarme og kloak på opstillings stedet.
 • Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser mv. skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. (Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at opsætte et telt fæstnet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter).
 • Telt pladsen skal være ryddet for bord, stole eller lignende.
 • Telt pladsen skal være ryddet dyre efterladenskaber.
 • Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på vores telte.
 • Det er ikke tilladt at grille, foretage tilberedning af mad og lign. inde i vores telte uden foregående aftale med OK-Serviceudlejning. Berørte dele erstattes med nypris.
 • Ved specielle forhold SKAL OK-Serviceudlejning informeres, for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. OK-Serviceudlejning forbeholder sig retten til at fakturere dig for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold som beskrevet ovenfor.
 • Lejer ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren. Herunder skal lejeren/kunden selv sørge for, at indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder, hvis det er nødvendigt.
 • Alle vores telte har den lovpligtig Certificering.

8.1 Telt gulv

 • Gulv følger altid terræn med mindre andet er aftalt.
 • Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer /søm i lejet gulv, eller på anden måde beskadige gulvet.
 • Hvis gulvet er beskadiget af kunden kan OK-Serviceudlejning opkræve erstatning for det nypris.

8.2 Opvarmning af telt

 • Det er IKKE tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere.
 • Opvarmning kan finde sted med.
 • Gasvarmeovn.
 • Olie- eller gasfyr. Disse skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.
 • Opvarmningen med hjælp fra el-varmeovne.
 • 5.0 Erstatning

Lejer vil blive gjort erstatningspligtig ved manglende eller beskadigede varer. Lejer vil efter afhentning/returnering modtage erstatningskravet pr. mail.

Betalingsbetingelserne for erstatningskravet vil fremgå af mailen. Lejer kan i nogle tilfælde blive pålagt at betale erstatningskravet ved afhentning/returnering af varerne.

OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af forkert brug af vores produkter, eller udefrakommende hændelser.

Ligeledes kan OK-Serviceudlejning ikke pålægges bod for fejllevering, forsinket levering og/eller afhentning.

6.0 Levering og afhentning

Standardlevering og afhentning forgår til kantsten.

OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for skader på inventar eller underlag, der opstår som følge af brug af hjælperedskaber ved levering, afhentning eller omrokering af varer.

Ønskes levering til etageejendomme eller til steder med dårlige adgangsforhold, tillægges et gebyr for den brugte tid.

Forgæves kørsel koster kr. en halv kørsel til den pågældende adresse ekstra.

Dette skal altid varsles OK-Serviceudlejning senest ved bestilling. Det vil til enhver tid være OK-Serviceudlejning der beslutter, om levering til det pågældende sted kan imødekommes.

6.1 Afhent selv

Der kan kun afhentes og returneres varer inden for vores åbningstid.

Afhentning og returnering foregår fra adressen Fabriksvej 6, 3000 Helsingør, Mandag – Fredag efter aftale.

Alle varer skal transporteres i lukket køretøj. Alle stole skal transporteres stående, undtaget herfra er klapstole.

Ved afhentning af bestilte ordrer bedes du fremvise billede-ID samt sygesikringsbevis.

7.0 Telte

Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på aftalt sted.

Vi skal altid besigtige opstillings pladsen for telte.

Omkostning for besigtigelse, opmåling m.m. kr. 1000,- skal afregnes direkte med pågældende medarbejder der foretager opmålingen. Denne omkostning fratrækkes endelig faktura ved bestilling hos OK-Serviceudlejning.

For at standardpriserne er gældende skal følgende være opfyldt:

 • Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant, og vi skal kunne køre inden for 25 m af opsætnings stedet.

 • Opsætnings stedet skal være fremkommeligt med hjælpemidler f.eks. palleløfter, sækkevogn o.a.

 • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden. Lejer skal oplyse om : kabel føring, jordvarme og kloak på opstillings stedet

 • Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser mv. skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. (Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at opsætte telt fæstnet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter)

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på vores telte.

Det er ikke tilladt at grille, foretage tilberedning af mad og lign. inde i vores telte uden foregående aftale med OK-Serviceudlejning. Berørte dele erstattes med nypris.

Ved specielle forhold SKAL OK-Serviceudlejning informeres, for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. OK-Serviceudlejning forbeholder sig retten til at fakturere dig for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold som beskrevet ovenfor.

Lejebetingelser

1.0 Generelle Betingelser

Lejer er ansvarlig for alle varer, fra de er udleveret eller læsset af, af OK-Serviceudlejning. Og til at varerne igen er afleveret eller afhentet af OK-Serviceudlejning. Alle varer skal opbevares forsvarligt og beskyttet mod snavs, fugt m.m.

Videreudlån/-udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept fra OK-Serviceudlejning.

Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl. Og OK-Serviceudlejning forbeholder sig retten til prisændringer uden varsel.

Alle vores priser inkl. 25% moms og inkl. opvask på alt service.

Ordre under kr. 500 har et ekspeditionsgebyr på kr. 100 inkl. moms

1.1 Service

 • Servicen leveres altid rent og skal efter brug blot skrabes af for eventuelle rester og derefter stilles i kasserne som ved levering. Glas skal tømmes og stilles i de dertilhørende kasser, med toppen opad.

1.2 Duge

 • Alle duge leveres i en stofpose og skal returneres i samme stofpose.
 • Stofduge og servietter må IKKE tilbageleveres i plastikpose.
 • Ved returnering af våde -eller jordslået duge kan OK-Serviceudlejning opkræve et erstatningsbeløb af dugen. Det gælder også hvis duge returneres med fx huller.
 • Alle udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej.

1.3 Borde og stole

 • Alle borde skal returneres tørre og rengjort på oversiden. Bordene skal være pakket sammen som ved leveringen.
 • Lejede udstyr samt emballage må ikke udsættes for fugt eller regn. Hvis udstyr udsættes for skade, kan OK-Serviceudlejning opkræve et erstatningsbeløb. Derfor skal lejet udstyr altid opbevares inden døre.
 • Stole bedes gerne stables i den højde, som de bliver leveret i for at skåne vores medarbejder mest muligt. Alle stole skal retureneres tørre og rengjort på oversiden.
 • Der må ikke anvendes farveafsmittende duge eller lignende på borde og stole.

1.4 Sluch Ice

 • Sluch ice maskinen skal være tømt for sluch ice og skyllet igennem med rent vand.
 • OK-Serviceudlejning tager ikke koncentrat (saft), sugerør eller bære retur efter udlevering.

1.5 Popcorn

 • Popcornmaskinen skal være tømt fra popcorn når maskinen bliver afhentet.
 • OK-Serviceudlejning tager ikke popcornmix retur efter udlevering.

1.6 Grill

 • Grillen skal tømmes for kul og madrester ved returneringen.
 • OK-Serviceudlejning tager ikke kul retur.

1.7 Toiletvogn

 • OK-Serviceudlejning kan være behjælpelig med at opsætte toiletvognen til -og afmontering af toiletvognen.
 • Toiletvognen med kværn skal have kloak, vand og strøm (230V) tilslutning.
 • Kunden skal have fundet og gjort klar til kloak tilslutning. Hvis toiletvognen har kværn.
 • Toilet med tank skal kun have strømtilslutning (230V).
 • OK-Serviceudlejning sørger for toiletvognen med tank bliver tømt efter udlejning.

1.8 Lyskæde

 • Lyskæderne kommer i kasser og skal selv hænges op af kunden, hvis ikke andet er aftalt med OK-Serviceudlejning. Ved afhentning skal lyskæder være taget ned og ligge i de tilhørende kasser, hvis de ikke er det kan OK-Serviceudlejning opkræve et gebyr for nedtagning.

1.9 Fadølsanlæg

 • Fadølsanlæg kommer i en kasse med slanger, koblinger og drypbakke.
 • Alle fustager med brudt forsegling (uanset indhold) skal afregnes til fuld pris.
 • Returnering af ubrugte fustager tages retur ved et håndtering på kr. 150.
 • Ved beskadig fadølsanlæg, skal der betales for skadens omfang eller erstattes med nyt.
 • Ved beskadig af fustager opkræver OK-Serviceudlejning for dette.

ALLE fustager skal returneres til OK-Serviceudlejning ved afhentning.

Lejeperiode

2.0 Lejeperiode

 • Lejen dækker én brugsgang/brugsdag. Det svarer til at du råder over varerne fra hverdagen før(levering fredag brugsdag lørdag og reture mandag), til hverdagen efter brugsdatoen. Er der behov for længere lejeperiode giver vi gerne et tilbud.

Betalingsbetingelser

3.0 Betalingsbetingelser – Privat

 • Det fulde beløb skal være på OK-Serviceudlejning konto senest 8 dage FØR brugsdagen, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved ”Hent-selv” ordre betales der ved udlevering af vare med kontant eller dankort.
 • Betaling skal ske via FI-kortlinje som er på faktura, der bliver tilsendt 14 dage for brug.
 • Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 300,00 kr. pr. omfakturering.

Betalingsoplysninger fremgår på fakturaen med et FI-kortlinje. Som tilsendtes.

3.1 Betalingsbetingelser – Erhverv

 • OK-Serviceudlejning fremsender faktura på mail.
 • Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud – i dette tilfælde vil fakturaen stadig fremsendes pr. mail.
 • Betalings dato står på faktura.
 • Betaling kan ske via FI-kortlinje eller på EAN nr.
 • Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger samt navn på personer eller sag nr., hvis det skal mærkning fakturaen eller lignende.
 • Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 300,00 kr. pr omfakturering.
 • OK-Serviceudlejning kan ikke drives til ansvar for mangle tekst på slut faktura.
 • Betalingsoplysninger fremgår af fakturaen men et Fi-kortlinje.

3.2 Ved manglende betaling

 • Ved fremsendt faktura skal betalingsfristen overholdes.
 • Rykkergebyr er kr. 100 og 2% pr. løbene måned ved manglende betaling.

Ændringer og rettelser

4.0 Ændringer/rettelser

 • Du kan lave ændringer i din ordre frem til 14 hverdage før brugsdag.
 • Du kan lave mindre rettelser af din ordre (Max 10% ved nedjusteringer af ordrebekræftelse)

4.1 Afbestilling

 • Afbestilling mindre end tre uger før leveringsdato faktureres 25 % af beløbet.
 • Afbestilling mindre end to uger før leveringsdato faktureres 50 % af beløbet.
 • Afbestilling mindre end én uge før leveringsdato faktureres med 100 % af beløbet.
 • Såfremt myndighederne forbyder private sammenkomster, kan arrangementet aflyses / flyttes omkostnings frit.

4.2 Reklamationer

 • Reklamationer skal rettes til OK-Serviceudlejning dog senest 12 timer efter modtagelse.
 • Hvis lejer ikke rapporterer til OK-Serviceudlejning om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme via mail på (ok@oksu.dk) eller 49 26 63 20 inden for åbningstiden kl. 09.00-17.00, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand.
 • Reklamationer, som ikke kræver udbedring, modtages kun på mail (ok@oksu.dk) med billede

dokumentation, for at vi kan behandle en eventuel kreditering og fritage dig for erstatningsansvar.

 • Hvis du har behov for vores assistance i forbindelse med en reklamation (f.eks. at du har behov for at få efterleveret nye varer mv.) kan vi altid kontaktes på telefon 49 26 63 20 (kl. 9-17) eller på vagttelefonen 49 26 63 20 kun ved igangværende ordre.
 • Fejl på selvafhentning ordre skal rettes ved afhentning ved OK-Serviceudlejning.

Erstatning

5.0 Erstatning

 • Lejer vil blive gjort erstatningspligtig ved manglende eller beskadigede varer.
 • Lejer vil efter afhentning/returnering modtage erstatningskravet pr. mail.
 • I særtilfælde kan erstatning medfølge at levering fra leverandøre, som skal betaltes.
 • Betalingsbetingelserne for erstatningskravet vil fremgå af mailen. Lejer kan i nogle tilfælde blive pålagt at betale erstatningskravet ved afhentning/returnering af varerne.
 • OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af forkert brug af vores produkter eller udefrakommende hændelser.
 • Ligeledes kan OK-Serviceudlejning ikke pålægges bod for fejllevering, forsinket levering og/eller afhentning.

Tilbudsperiode

6.0 Tilbudsperiode

 • Vi gør opmærksom på at tilbud er aktivt i 7 dage hvorefter det automatisk slettes.
 • Produkterne reserveres først til dig ved accept af tilbud på e-mail. Så længe forespørgslen ligger som tilbud er du ikke garanteret udstyret.

Levering og afhentning

7.0Levering og afhentning

 • Levering samt afhentning er kantstenslevering/afhentning. Det vil sige, at der leveres max. 10 meter fra bilen/lastbilen, og at der ingen forhindring er som fx trapper er ved levering/afhentning.
 • Vores transportpriser er baseret på kollektiv udbringning, hvor vi kun kan oplyse ca. leveringstidspunkter.
 • De fleste leveringer ankommer til lejer i et transportbur/bure (hvert bur fylder ca. 1 m2), disse bliver stående hos kunden indtil afhentning efter endt lejeperiode.
 • OK-Serviceudlejning kan ikke drages til ansvar for skader på inventar eller underlag, der opstår som følge af brug af hjælperedskaber ved levering, afhentning eller omrokering af varer.
 • Ønskes levering til etageejendomme eller længere end de 10 meter, eller til steder med dårlige adgangsforhold. Dette skal altid varsles OK-Serviceudlejning senest ved bestilling. Det vil til enhver tid være OK-Serviceudlejning, der beslutter om levering til det pågældende sted kan imødekommes. Elles kan OK-Serviceudlejning tillægge et gebyr for dette.
 • Datoer for levering og afhentning i ordrebekræftelse er vejledende, og kan ændres af OK-Serviceudlejning til tidligere levering hhv. senere afhentning uden lejers samtykke.

7.1 Afhent selv

 • Afhentning og returnering foregår fra adressen Fabriksvej 6, 3000 Helsingør.
 • Der kan kun afhentes og returneres varer inden for vores åbningstid mandag-fredag (kl. 9-15) ellers efter aftale og på den pågældende dag, der er oplyst på ordrebekræftelsen, hvis ikke andet er aftalt.
 • Alle varer SKAL transporteres i et lukket og tæt køretøj eller trailer. Trailer med løs presenning er ikke et tæt køretøj.
 • Alle stole SKAL transporteres stående og fastspændt, undtaget herfra er klapstole.
 • Ved afhentning står lejer, selv for af -og pålæsning, af de lejet vare.
 • Ved afhentning af bestilte ordrer kan OK-Serviceudlejning bedes du fremvise billede-ID samt sygesikringsbevis.

Ved returnering skal ske i OK Serviceudlejnings åbningstid (kl. 9-15). Ellers betragtes varen, som ikke returnet.

Telte

8.0 Telte

 • Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på aftalt sted.
 • Vi skal altid besigtige opstillingspladsen for telte.
 • Omkostning for besigtigelse, opmåling m.m. kr. 1000,- skal afregnes direkte med pågældende medarbejder der foretager opmålingen. Denne omkostning fratrækkes endelig faktura ved bestilling hos OK-Serviceudlejning.
 • For at standardpriserne er gældende skal følgende være opfyldt:
 • Opstillingsstedet skal være ryddet også for dyre ekskrementer, rimeligt beplantning og vi skal kunne køre inden for 20 m af opsætnings stedet.
 • Alle telte skal have 50 cm rundt om hele teltet, sådan man kan gå rundt om det. Husk og tage højde for udhæng og lignede.
 • Opsætnings stedet skal være fremkommeligt med hjælpemidler f.eks. palleløfter, sækkevogn o.a.
 • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden. Lejer skal oplyse om: kabel føring, jordvarme og kloak på opstillings stedet.
 • Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser mv. skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. (Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at opsætte et telt fæstnet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter).
 • Telt pladsen skal være ryddet for bord, stole eller lignende.
 • Telt pladsen skal være ryddet dyre efterladenskaber.
 • Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på vores telte.
 • Det er ikke tilladt at grille, foretage tilberedning af mad og lign. inde i vores telte uden foregående aftale med OK-Serviceudlejning. Berørte dele erstattes med nypris.
 • Ved specielle forhold SKAL OK-Serviceudlejning informeres, for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. OK-Serviceudlejning forbeholder sig retten til at fakturere dig for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold som beskrevet ovenfor.
 • Lejer ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren. Herunder skal lejeren/kunden selv sørge for, at indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder, hvis det er nødvendigt.
 • Alle vores telte har den lovpligtig Certificering.

8.1 Telt gulv

 • Gulv følger altid terræn med mindre andet er aftalt.
 • Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer /søm i lejet gulv, eller på anden måde beskadige gulvet.
 • Hvis gulvet er beskadiget af kunden kan OK-Serviceudlejning opkræve erstatning for det nypris.

8.2 Opvarmning af telt

 • Det er IKKE tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere.
 • Opvarmning kan finde sted med.
 • Gasvarmeovn.
 • Olie- eller gasfyr. Disse skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.
 • Opvarmningen med hjælp fra el-varmeovne.